Person och aintispam-policy


Personuppgifter

Vi på Arthur Sverige värnar om våra kunder. Vi har som policy att aldrig lämna ut de personuppgifter som ni lämnar till oss vid köp, till någon tredje part. Alla uppgifter vi har om våra kunder kommer endast att användas av oss i syfte underlätta framtida köp för våra kunder.


Antispam

Våran policy när det gäller utskick så kommer vi aldrig att skicka ut mail/nyhetsbrev till våra kunder om det inte är så att kunden själv godkänt detta i förväg.


Åtgärder

Om ni mot förmodan skulle få någontigt som ser ut att komma från oss, och ni vet med er att ni inte godkänt några nyhetsbrev etc. vill vi att ni tar kontakt med oss omgående. Detta för att utreda om något utanför vetskap har skett, och så attt vi kan vidtaga åtgärder mot detta.