Arthur Sverige inleder ett samarbete med Wasa Kredit
 
Nu kan Arthur Sverige erbjuda våra företagskunder att hyra våra maskiner.


Vad innbär detta  

Ni behöver inte lägga ut en stor summa vid köpet, utan vi tar fram en månadskostnad och hyrestid som passar er verksamhet.

Med ett hyresavtal får du som företagare möjlighet att byta eller komplettera utrustningen under pågåenda avtalstid. Ju längre avtalet löper, desto större utrymme finns det för uppgradering

Efter hyrestidens slut kan företaget välja mellan att förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till oss. Hyresavtal har till skillnad från leasing inget restvärde.


Varför välja hyra?

Med hyra så fördelar ni kostnaderna över tiden och kan samtidigt skapa förutsättningar för nya framtida investeringar. Eftersom hyra inte binder upp företagets egna kapital låser du som företagare inte upp ditt kreditutrymme. Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras av som en kostnad. Hyran påverkar endast er resultaträkning eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.


Fördelar för dig som kund

    *
Hela hyran är avdragsgill, dvs det dras av som en kostnad
    * Hyran är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna
    * Du behåller din likviditet och binder inte kapital
    * Du fördelar kostnaderna över tiden
    * Du kan finansiera upp till 100 procent av maskinen.
   

Kontakta oss på Arthur eller välj "Hyra" i kassan så ringer vi upp och berättar mer, och kan då ge dig ett konkret finansieringsförslag som vi anpassar efter dina behov.


Välkomna att höra av er!